Szanujmy się wzajemnie

Kilka informacji dotyczących polityki prywatności, którą stosujemy na stronie MJGdesign oraz plikach cookie.

best free website templates


Wszelkie prawa zastrzeżone - nota prawna
Wszelkie materiały wyświetlane na niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.
Strona ma charakter informacyjny i zawiera jedynie poglądową ofertę sprzedaży.
Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia MJGdesign
Zabronione jest rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.
Zabronione jest umieszczanie odesłań do strony w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.
Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.
Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszystkie dane podają nam Państwo dobrowolnie. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które podali nam Państwo dobrowolnie, także przez pocztę elektroniczną. Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926). Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo odwołania zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych. Nie będziemy sprzedawać, wymieniać ani w żaden inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych innym podmiotom gospodarczym, chyba że będziemy do tego zobowiązani prawnie lub możliwość udostępnienia danych naszym klientom będzie przez Państwa zaakceptowana.
Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej regulują odpowiednie przepisy prawne, w szczególności:
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),
ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),
ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.),
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

MJGdesignDbamy o to, aby każda ze stron była, w pełni usatysfakcjonowana. 

Polityka Prywatności

MJGdesign wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
- dostosowania zawartości strony mjgdesign.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony
- rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony mjgdesign.pl, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
- zapamiętania historii odwiedzonych podstron na stronie mjgdesign.pl w celu rekomendacji treści,
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony mjgdesign.pl, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez MJGdesign.
Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
dostosowania zawartości strony mjgdesign.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
Zapamiętania lokalizacji użytkownika poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony mjgdesign.pl, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji .
Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony mjgdesign.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 
Świadczenia usług reklamowych dostosowania prezentowanych za pośrednictwem strony mjgdesign.pl reklam usług i produktów firm trzecich.
 
Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu . MJGdesign wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
- prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
- wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]